BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng 4.2011: Tây Ninh vận động hiến được 584 ĐVM

Cập nhật ngày: 05/05/2011 - 08:25

(BTNO)- Trong tháng 4.2011 Tây Ninh đã vận động hiến được 584 đơn vị máu (ĐVM), nâng tổng số máu đã hiến từ đầu năm đến nay được 3.214 ĐVM, đạt 48,48% kế hoạch năm.

Tình nguyện hiến máu

Trong tháng, có 3 đơn vị vận động người tham gia hiến máu là: Đoàn uỷ khối Doanh nghiệp vận động được 296 ĐVM loại 350ml và 4 ĐVM loại 250ml, nâng tổng số máu đã hiến từ đầu năm lên 323 ĐVM, đạt 215,33% chỉ tiêu cả năm; huyện Dương Minh Châu vận động được 176 người hiến 174 ĐVM loại 350ml và 2 ĐVM loại 250ml, nâng tổng số máu đã hiến lên 371 ĐVM, đạt 61,32% chỉ tiêu cả năm; huyện Châu Thành vận động được 103 người hiến 103 ĐVM loại 350ml nâng tổng số máu đã hiến lên 235 ĐVM, đạt 36,6% chỉ tiêu cả năm. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng đã vận động được 5 người hiến máu.

Võ Cường