Tháng 4.2012: Giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động

Cập nhật ngày: 05/05/2012 - 03:42

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, trong tháng 4.2012 vừa qua, các ngành, các cấp tỉnh Tây Ninh đã giải quyết việc làm cho 5.495 lao động, luỹ kế đến nay đã giải quyết việc làm cho 8.091 lao động – đạt 40,5% kế hoạch (20.000 lao động).

Luỹ kế đến nay đã giải quyết việc làm cho 8.091 lao động – đạt 40,5% kế hoạch (20.000 lao động).

Trong đó, có 11 lao động đi làm việc ở nước ngoài, nâng số lao động làm việc ở nước ngoài từ đầu năm đến nay lên 29 người. Tuy nhiên, hiện nay đang nổi lên tình trạng người lao động sang làm việc tại Đài Loan phải chịu chi phí cao so với quy định, tỷ lệ người lao động bỏ ra làm ngoài và cư trú bất hợp pháp cao. Trước tình hình đó, UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB & XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh và Cục Quản lý lao động ngoài nước, Thanh tra Bộ LĐ-TB & XH thực hiện rà soát, kiểm tra, thanh tra các đầu mối của doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại địa phương và các nội dung theo yêu cầu của Bộ LĐ-TB & XH. Thông tin sâu rộng tới người dân những quy định pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, để tránh bị các tổ chức, cá nhân lợi dụng, lừa đảo.

Cũng trong tháng 4.2012, toàn tỉnh có 769 người hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng mức trợ cấp hơn 2,67 tỷ đồng. Luỹ kế, đến nay đã có 1.493 người hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền gần 5,1 tỷ đồng.

Được biết, năm 2011, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 22.386 lao động. Toàn tỉnh cũng đã đào tạo mới cho 21.894 lao động. Trong đó có 972 học sinh được tuyển mới theo học hệ trung cấp tại các trường trung cấp nghề; 20.922 học viên hệ sơ cấp được đào tạo tại các trung tâm giáo dục thường xuyên có dạy nghề và giới thiệu việc làm. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 37% so với tổng số lao động tham gia hoạt động thường xuyên tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

HY UYÊN