Tháng 4. 2012: Tây Ninh hiến được 733 đơn vị máu

Cập nhật ngày: 15/05/2012 - 07:38

(BTNO)- Tháng 4.2012, Tây Ninh đã vận động hiến máu tình nguyện được 733 đơn vị máu (ĐVM), nâng số máu đã hiến lên 3.140 ĐVM, đạt 32,39% chỉ tiêu hiến máu năm 2012.  

Hiến máu nhân đạo

Trong tháng, có 4 đơn vị vận động người tham gia hiến máu là: Công ty Điện lực Tây Ninh vận động hiến được 127 ĐVM, đạt 127% chỉ tiêu cả năm; Đảng uỷ khối Doanh nghiệp vận động hiến được 184 ĐVM, đạt 122,67% chỉ tiêu cả năm; huyện Dương Minh Châu vận động hiến được 282 ĐVM, nâng tổng số máu đã hiến từ đầu năm đến nay lên 469 ĐVM, đạt 66,71% chỉ tiêu cả năm; huyện Châu Thành vận động hiến được 140 ĐVM, nâng tổng số máu đã hiến từ đầu năm đến nay lên 207 ĐVM,đạt 27,7% chỉ tiêu cả năm.

Võ Cường