Kinh tế   Kinh tế

Tháng 4: Tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 5.646 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 11/05/2021 - 10:28

BTNO - Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, tuy nhiên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 vẫn tăng 38,86% so tháng cùng kỳ năm trước.

Người dân tham quan, mua sắm tại siêu thị Co.op Mart Dương Minh Châu.

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tổng mức bán lẽ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 đạt hơn 5.646 tỷ đồng, tăng 0,86% so với tháng trước, tăng 38,86% cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, nhóm hàng lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao nhất (chiếm 37-40% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa) tăng 1,01%; dịch vụ lưu trú ước đạt 13,02 tỷ đồng, tăng 5,2%; dịch vụ ăn uống tháng này ước đạt hơn 827 tỷ đồng, tăng 2,2%; dịch vụ lữ hành trong tháng doanh thu ước đạt 812 triệu đồng, tăng 53,1% và dịch vụ khác dự ước tháng 4 doanh thu đạt hơn 658 tỷ đồng, tăng 19,47%.

Người dân mua sắm tại siêu thị Co.op Mart Tây Ninh.

Cộng dồn 04 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 23.118 tỷ, tăng 18,49% so cùng kỳ năm trước; doanh thu bán buôn hàng hóa ước đạt 22.099 tỷ đồng, tăng 18,36% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác ước đạt hơn 1.562 tỷ đồng.

Du khách kiểm tra thân nhiệt khi tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Vũ Nguyệt