Kinh tế   Kinh tế

Tháng 5.2020: Doanh thu vận tải và thương mại dịch vụ bắt đầu tăng 

Cập nhật ngày: 04/06/2020 - 21:06

BTNO - Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải của Tây Ninh trong tháng 5.2020 ước đạt 199,16 tỷ đồng, tăng 33,79% so với tháng trước.

Trong đó, vận tải hành khách đạt 49,74 tỷ đồng, tăng 114,46 %; vận tải hàng hóa đạt 144,79 tỷ đồng, tăng 18,86 % so với tháng trước. Nguyên nhân tăng cao so với tháng trước chủ yếu do nhu cầu vận tải hành khách và hàng hoá tăng lên sau thời gian phải thực hiện giãn cách xã hội chống dịch Covid-19.

Theo Cục Thống kê, 5 tháng đầu năm doanh thu vận tải đạt 1.046 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 9,72%. Trong đó, doanh thu vận chuyển hành khách đạt 294,69 tỷ đồng, giảm 12,93%; doanh thu vận chuyển hàng hóa đạt 727,83 tỷ đồng, giảm 8,64% và doanh thu hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 23,76 tỷ đồng, chỉ bằng 99,54% so với 5 tháng năm 2019.

Doanh thu dịch vụ vận tải đã bắt đầu tăng trở lại.

Đối với lĩnh vực khối lượng vận tải hành khách, tháng 5.2020 ước tính đạt 1.129 nghìn lượt khách, tăng 104,9% và luân chuyển 95.229 nghìn lượt khách.km, cũng tăng tương ứng 120,49% so tháng trước. Luỹ kế 5 tháng đầu năm, vận tải hành khách trên địa bàn đạt 6.354 nghìn lượt khách, giảm 15,64% và luân chuyển được 486.408 nghìn lượt khách.km, cũng giảm tương ứng 13,43% so cùng kỳ năm trước.

Đối với lĩnh vực vận tải hàng hóa, trong tháng 5.2020 ước đạt khối lượng 1.125 nghìn tấn, tăng 20,43% và luân chuyển được 85.378 nghìn tấn.km, tăng 16,69% so tháng trước. Luỹ kế 5 tháng, vận chuyển hàng hóa ước đạt khối lượng 5.748 nghìn tấn, giảm 8,47% và luân chuyển được 432.436 nghìn tấn.km, cũng giảm 9,79% so cùng kỳ.

Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 5.2020 ước đạt 5.054 tỷ đồng, tăng 22,21% so tháng trước, tăng 0,45% so tháng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhóm hàng lương thực thực phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất, cũng là nhóm mặt hàng thiết yếu “không thể không mua”- tăng 7,76% so tháng trước và tăng 0,91% so tháng cùng kỳ năm trước; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 38,75%; nhóm bán lẻ xăng dầu các loại tăng 25,27% do nhu cầu đi lại tăng sau thời gian nghỉ giãn cách xã hội, nhưng lại giảm 0,41% so tháng cùng kỳ; nhóm bán lẻ đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 19,36% và do giá vàng liên tục tăng.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị Co.opmart thành phố Tây Ninh.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ trên địa bàn tỉnh ước đạt 24.415,7 tỷ đồng, giảm 1,55% so cùng kỳ. Nhìn chung, doanh thu bán lẻ hàng hóa của hầu hết các nhóm ngành hàng đều giảm so cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 

Nhi Trần