BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng 6.2009: Tiếp tục thực hiện giãn nộp Thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật ngày: 15/06/2009 - 07:14

Ngày 15.6, Cục Thuế Tây Ninh thông báo, trong tháng 6.2009, các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ông Phạm Đình Huy – Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế Tây Ninh – cho biết: Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tại công điện số 38/TCT-VP ngày 12.6, trong tháng 6.2009 này, các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng đã được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 6.2.2009 của Bộ Tài chính.

Đối tượng được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân quy định tại Thông tư trên bao gồm:

Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ nhận thừa kế; thu nhập từ nhận quà tặng.

Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Đ.H.T