BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng 6.2010, thu ngân sách đạt 210 tỷ đồng, luỹ kế gần 1.458 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 03/07/2010 - 05:31

(BTNO) - Trong tháng 6 vừa qua, ước tổng thu ngân sách địa phương đạt 210 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 130 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 12 tỷ đồng, các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 68 tỷ đồng.

Luỹ kế thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện 1.457,978 tỷ đồng, đạt 66,1% dự toán, tăng 50,43% so cùng kỳ (CK). Trong đó, thu nội địa 909,477 tỷ đồng, đạt 61,87% dự toán, tăng 49,64% so CK; thu thuế xuất nhập khẩu 70,191 tỷ đồng, đạt 46,79% dự toán, bằng 95,42% so CK; các nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 478,31 tỷ đồng, đạt 81,62% dự toán, tăng 65,59% so CK.

Nguồn vốn huy động ước đạt 9.101,9 tỷ đồng, tăng 11,7% so tháng 12.2009 và tăng 29,8% so với CK.

Cũng trong tháng 6.2010, chi ngân sách 285,23 tỷ đồng, luỹ kế 1.389,972 tỷ đồng, đạt 52,05% dự toán, tăng 45,8% so CK. Trong đó, chi thường xuyên 201,576 tỷ đồng, luỹ kế 865,559 tỷ đồng, đạt 55,84% dự toán, tăng 33% so CK; chi đầu tư phát triển 31,537 tỷ đồng, luỹ kế 141,783 tỷ đồng, đạt 39,3% dự toán, bằng 75,44 so với CK.

Về hoạt động ngân hàng, tổng nguồn vốn ước đến tháng 6.2010 đạt 12.179,4 tỷ đồng, tăng 6,4% so với tháng 12.2009, tăng 14,3% so CK. Trong đó, nguồn vốn huy động ước đạt 9.101,9 tỷ đồng, tăng 11,7% so tháng 12.2009 và tăng 29,8% so với CK.

Dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đến cuối tháng 6.2010 ước đạt 11.040 tỷ đồng, tăng 7,3% so tháng 12.2009 và tăng 12,5% so với CK. Nợ xấu chiếm 2,3% so với tổng dư nợ.

PHƯƠNG LY