Tháng 7 và 7 tháng năm 2009: Hệ thống ngân hàng Tây Ninh hoạt động ổn định và phát triển

Cập nhật ngày: 08/08/2009 - 06:33

Khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới tác động ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế cả nước cũng như kinh tế trong tỉnh. Đứng trước những khó khăn trên, hoạt động của hệ thống ngân hàng của tỉnh vẫn ổn định và phát triển: tổng nguồn vốn ước đến cuối tháng 7.2009 tăng 1,3% so đầu tháng và tăng 38% so cùng kỳ. Trong tháng, các tổ chức tín dụng đã tăng cường hoạt động nhằm khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, do đó tổng vốn huy động ước đến cuối tháng 7.2009 tăng 3,7% so đầu tháng và tăng 36,7% so cùng kỳ. Bên cạnh nguồn vốn huy động, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay điều hoà trong hệ thống và nguồn vốn tài trợ, uỷ thác của các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính quốc tế để cho vay, ước đến cuối tháng nguồn vốn này tăng 19,7% so đầu tháng và tăng 62% so cùng kỳ.

Thực hiện chính sách kích cầu của Chính phủ, trong tháng 7.2009 các ngân hàng thương mại tăng cường các hoạt động cho vay, dư nợ cho vay ước đến cuối tháng 7.2009 tăng 1,4% so đầu tháng, tăng 19% so đầu năm và tăng 36% so cùng kỳ. Do nền kinh tế có khó khăn và diễn biến phức tạp, hệ thống ngân hàng đã tích cực hạn chế nợ xấu, nợ xấu tính đến cuối tháng đã giảm 24% so đầu tháng nhưng vẫn tăng 25,5% so cùng kỳ 2008.

KHÁNH LINH