Kinh tế   Kinh tế

Tháng 8: Doanh thu vận tải tiếp tục giảm 

Cập nhật ngày: 02/09/2020 - 16:03

BTNO - Tháng 8.2020, dịch Covid-19 quay lại, hoạt động vận tải tiếp tục bị ảnh hưởng nhiều nhất do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá giảm.

Theo Cục Thống kê, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 247,56 tỷ đồng, giảm 2,19%. Trong đó, hoạt động vận tải hành khách đạt 1.533.000 lượt khách - giảm 5,86% và luân chuyển được 112.726.000 lượt khách - cũng giảm 6,71%; vận tải hàng hoá đạt 1.299.000 tấn - giảm 2,04% và luân chuyển được 97.931.000 tấn - giảm 3,35%.

Xe khách hoạt động tại bến xe Tây Ninh

Trong 8 tháng năm 2020, vận tải hàng hoá của tỉnh hoàn toàn do khu vực ngoài nhà nước đảm nhận, chủ yếu tập trung ở vận tải đường bộ với khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 9.636.000 tấn - giảm 5,12%; vận tải hàng hoá đường sông đạt 63.000 tấn - giảm 22,68%.

Nhi Trần