BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng cận Tết Canh Dần: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,87%

Cập nhật ngày: 31/01/2010 - 05:27

Theo Cục Thống kê Tây Ninh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1.2010 so tháng 12.2009 tăng 0,87% (tương ứng 2009 có chỉ số 0,14%).

Trong 11 nhóm hàng chủ yếu, có 1 nhóm hàng so tháng trước giảm 0,25%, đó là bưu chính viễn thông; 10 nhóm hàng còn lại đều có chỉ số giá tăng từ 0 đến 0,47%. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất, có chỉ số 1,71%; kế đến hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,3% (trong đó lương thực tăng cao ở mức 4,4%, thực phẩm tăng 0,5%).

So với cùng tháng này năm trước, tức là sau 1 năm (tháng 1.2009), chỉ số giá tăng 9,12%. Tăng cao nhất là giao thông 24%; hàng hoá và dịch vụ khác: nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng từ 17,5 đến 18%; đồ uống và thuốc lá tăng 13%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 6,6% (lương thực tăng 12%, thực phẩm tăng 5%); thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 11%; thuốc và dịch vụ y tế và văn hoá, giải trí, du lịch tăng từ 3 đến 4%; giáo dục tăng 0,9%; đặc biệt bưu chính viễn thông giảm 3,8%.

Tháng 1.2010 giá vàng bình quân 2 triệu 670 ngàn đồng/chỉ, giảm 0,89% so tháng trước và tăng 51,5% so tháng 1.2009. Chỉ số giá USD tháng 1.2010 tăng nhẹ 0,5% so tháng trước, và tăng xấp xỉ 7% so tháng 1.2009.

V. D. Q