Thành lập “Câu lạc bộ cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế”

Cập nhật ngày: 07/04/2012 - 12:41

Vừa qua, tại hội trường Tỉnh đoàn, Hội Cựu TNXP Tây Ninh tổ chức Hội nghị thành lập “Câu lạc bộ cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế”. Đến dự có BCH Tỉnh hội và hơn 40 cựu TNXP thành đạt trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Tây Ninh Lê Anh Tòng trao quyết định cho Ban chủ nhiệm CLB cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam, phát động hoạt động Vì người nghèo trong cả nước, bắt đầu từ ngày 18.10.2012 và kết thúc vào năm 2015, trong lời phát động cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế, ông Lê Anh Tòng- Chủ tịch Hội Cựu TNXP Tây Ninh kêu gọi: Tất cả cán bộ, hội viên cựu TNXP Tây Ninh và gia đình, nêu cao ý chí, quyết tâm, đóng góp sức lực, trí tuệ và kinh nghiệm, tham gia chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống và làm giàu chính đáng. Chủ tịch Hội Cựu TNXP Tây Ninh yêu cầu: Các huyện, thị hội phát động và hưởng ứng phong trào một cách thiết thực, cụ thể nhất. Cần có những hình thức, biện pháp vận động linh hoạt, sáng tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đông đảo cựu TNXP tham gia.

Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) gồm 11 thành viên do ông Nguyễn Văn Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu TNXP Tây Ninh làm Chủ nhiệm. Ban Chủ nhiệm CLB thông qua quy chế hoạt động, phương hướng hoạt động của câu lạc bộ nhiệm kỳ I (2012 – 2015) và kế hoạch hỗ trợ cựu TNXP nghèo vượt khó, cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế trong năm 2012. Theo đó, CLB sẽ tập trung các thành viên là cựu TNXP thành đạt để sinh hoạt trao đổi học tập lẫn nhau kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh, góp vốn xây dựng Quỹ hỗ trợ cựu TNXP nghèo để giúp đỡ đồng đội vươn lên trong cuộc sống. Ban chủ nhiệm CLB đề ra kế hoạch cụ thể và phát động mỗi thành viên CLB nhận giúp đỡ 2 cựu TNXP nghèo trong năm 2012.

DUY ĐỨC