BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành lập CĐCS Công ty CP nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công

Cập nhật ngày: 04/11/2014 - 09:18

Công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công được thành lập ngày 21.3.2013, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng.

Ra mắt Ban chấp hành CĐCS Công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công.

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thành Thành Công được thành lập với 21 đoàn viên thuộc LĐLĐ huyện Châu Thành.

Tại buổi lễ, Ban chấp hành công đoàn Công ty ra mắt với 3 thành viên, chị Lê Cần Hương được bầu làm Chủ tịch công đoàn.

Việc thành lập công đoàn cơ sở tại Công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công nhằm tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, giữ mối quan hệ hài hòa với lãnh đạo công ty, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

Được biết, đến nay toàn huyện Châu Thành đã thành lập được 29 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

Mỹ Uyên