BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 02/07/2009 - 07:06

Trao quyết định thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 1.7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tây Ninh đã chính thức thành lập theo Quyết định số 431 (ngày 13.3.2009) của UBND tỉnh. Ông Nguyễn Lưu Y- PGĐ Trung tâm Y tế Dự phòng Tây Ninh được bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tây Ninh là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thanh tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế).

Yên Khuê