Thành lập Chi hội thanh niên Công ty Môi trường xanh Huê Phương Việt Nam 

Cập nhật ngày: 12/10/2017 - 09:41

BTNO - Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Gò Dầu, Tây Ninh vừa tổ chức lễ ra mắt Chi hội thanh niên Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Huê Phương Việt Nam, có trụ sở đóng trên địa bàn xã Thạnh Đức.

Ra mắt Ban điều hành Chi hội thanh niên Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Huê Phương Việt Nam.

Tại buổi lễ, anh Phan Thế Huy- Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Gò Dầu đã trao quyết định thành lập Chi hội thanh niên Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Huê Phương Việt Nam với 20 thành viên; công nhận Ban điều hành Chi hội gồm 3 người.

Việc tập hợp thanh niên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước vào tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhằm định hướng cho thanh niên tham gia các phong trào cách mạng, phong trào Đoàn- Hội do địa phương tổ chức, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động.

Công ty TNHH MTV Môi trường xanh Huê Phương Việt Nam được thành lập từ năm 2011, vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp.

Trọng Cầu