BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành lập HTX Mây tre Long Thành Trung

Cập nhật ngày: 16/11/2010 - 11:29

Hội nghị thành lập HTX Tiểu thủ công nghiệp Mây tre Long Thành Trung diễn ra vào trung tuần tháng 11.2010. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo huyện Hoà Thành, Liên minh HTX tỉnh, Sở Công Thương, Chi cục Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương và 25 xã viên là các hộ gia đình sản xuất hàng mây tre trên địa bàn xã.

Sản xuất sản phẩm mây tre tại một hộ gia đình xã viên hợp tác xã

HTX thành lập và hoạt động với ngành nghề chính là sản xuất kinh doanh các mặt hàng mây tre nhằm phục vụ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước với tổng nguồn vốn lưu động là 335 triệu đồng, vốn điều lệ 25 triệu đồng do xã viên đóng góp.

Dựa trên nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương và thu mua từ các địa phương khác, HTX tổ chức sản xuất theo quy mô nhỏ nhưng lại thu hút được nhiều lao động, giải quyết công ăn việc làm cho trên 50 lao động tại địa phương. Bước đầu, HTX sẽ thực hiện thu mua nguồn nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho bà con xã viên.

Hội nghị đã thông qua Điều lệ HTX, phương án sản xuất kinh doanh và bầu ra Ban chủ nhiệm và Ban kiểm soát. Ông Hồ Ngọc Quới được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm HTX, ông Võ Văn Nôm là Trưởng Ban Kiểm soát HTX nhiệm kỳ 2010 – 2013.

Lê Văn