Thành lập HTX Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Ninh Điền 

Cập nhật ngày: 27/04/2017 - 22:58

BTNO - Mới đây, UBND xã Ninh Điền, huyện Châu Thành đã tổ chức hội nghị thành lập HTX Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Ninh Điền. HTX do ông Phạm Nghĩa Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc.

Các thành viên HTX Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Ninh Điền ra mắt hội nghị.

HTX Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Ninh Điền có tổng diện tích đất canh tác 105 ha, trong đó 95 ha của các thành viên tổ hợp tác, 10 ha thuê bên ngoài. HTX có 13 thành viên tham gia với vốn điều lệ 350 triệu đồng, với hoạt động chủ yếu là tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch, cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ chăm sóc, thu hoạch sản phẩm.

HTX đi vào hoạt động nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kiểm soát diện tích sản lượng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ đời sống nông dân, góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Thanh Nhi