Thành lập tổ tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly từ các tỉnh, thành phố về Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 04/04/2020 - 22:16

BTNO - Sở Y tế Tây Ninh vừa thành lập 2 Tổ tiếp nhận người đã thực hiện xong thời gian cách ly tập trung tại các tỉnh, thành phố về địa phương.

Công văn của Sở nêu rõ: phân công Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đầu mối liên hệ các tỉnh để tiếp nhận thông tin số lượng người đã thực hiện xong thời gian cách ly và thời gian về đến tỉnh.

Thành viên tổ tiếp nhận làm việc tại Bến xe Tây Ninh.

Thành viên tổ tiếp nhận thực hiện các thủ tục tiếp nhận người đã thực hiện hoàn thành thời gian cách ly. Tổng hợp danh sách thông báo về cho y tế địa phương để tiếp tục theo dõi quản lý song song đó tuyên truyền và hướng dẫn cho các đối tượng cần thực hiện sau khi về địa phương.

Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm tiếp nhận người thực hiện xong thời gian cách ly.

Sở Giao thông vận tải bố trí phòng chờ để nhân viên y tế làm thủ tục cho các đối tượng trước khi về địa phương. Đối với người hoàn thành cách ly phải chủ động tự liên hệ trước về phương tiện hoặc người nhà đón về sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục. Trường hợp cá nhân có nhu cầu thuê phương tiện thì chi phí thuê phương tiện do cá nhân tự chi trả.

Tổ tiếp nhận người đã thực hiện xong thời gian cách ly thường xuyên trao đổi thông tin và báo cáo kịp thời về số liệu tiếp nhận và những khó khăn vướng mắc cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh.

Địa điểm tiếp nhận tại Bến xe Tây Ninh. Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Tây Ninh: 0947.209.050.

Đình Tiến