Thành lập Trung tâm Văn hóa Thể thao- Truyền thanh Hoà Thành 

Cập nhật ngày: 09/05/2019 - 08:40

BTNO - Chiều 8.5, UBND huyện Hòa Thành tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa Thể thao- Truyền thanh huyện và quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành Lê Hồng Vân trao quyết định cho Ban Giám đốc Trung tâm.

Trung tâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Văn hóa -Thể thao, Đài truyền thanh và Thư viện.

Theo đó, Trung tâm VHTT-Truyền thanh huyện chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện Hòa Thành; sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở VHTT&DL, Sở Thông tin và Truyền thông và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tây Ninh.

UBND huyện Hòa Thành quyết định bổ nhiệm ông Bùi Chánh Quốc- nguyên Giám đốc Trung tâm VHTT huyện Hòa Thành giữ chức Giám đốc Trung tâm VHTT- Truyền thanh huyện, cùng 3 Phó giám đốc phụ trách các bộ phận chuyên môn.

Trung tâm có 17 biên chế và 6 tổ chuyên môn nghiệp vụ gồm: Hành chính - Tổng hợp, Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao, Thông tin tuyên truyền, Phát thanh - Truyền thanh và thư viện.

Việc hợp nhất nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành Lê Hồng Vân yêu cầu ban lãnh đạo Trung tâm VHTT-Truyền thanh huyện khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình kế hoạch công tác, quy chế chi tiêu nội bộ; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường; củng cố đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan vững mạnh, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Võ Liêm