Xã hội   Giáo dục

Thành lập Trường Tiểu học, THCS, THPT TTC Tây Ninh

Cập nhật ngày: 30/05/2019 - 15:49

BTNO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 1171/QĐ-UBND thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông TTC Tây Ninh.

Theo Quyết định, Trường Tiểu học, THCS, THPT TTC Tây Ninh thuộc loại hình tư thục, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, có chức năng giáo dục chương trình tiểu học, THCS và THPT cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28.5.2019.

Nhã Trúc