BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thanh niên Thành phố với đa dạng sinh học

Cập nhật ngày: 23/05/2015 - 06:32

Tham gia hội thi có 9 đội, gồm cán bộ, đoàn viên thanh niên các phường, xã trên địa bàn Thành phố. Mỗi đội trải qua phần thi trắc nghiệm trả lời 15 câu hỏi có nội dung liên quan về đa dạng sinh học, các văn bản, chỉ thị, quyết định, chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học, những kiến thức chung về bảo vệ môi trường, bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã…

Thuyết trình về sản phẩm tuyên truyền đa dạng sinh học.

Trong phần thi thứ 2, mỗi đội thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền như: vẽ tranh cổ động, xé giấy dán tranh, xây dựng các mô hình về chủ đề đa dạng sinh học…

Hội thi đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sự sáng tạo trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời, tuyên truyền đến cộng động xã hội để nhận thức được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.

Kết thúc hội thi, đội xã Thạnh Tân đạt giải nhất.

Nhật Quang