BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang giai đoạn 1945-2016

Cập nhật ngày: 15/07/2016 - 11:13

UBND Thành phố Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch biên soạn sách "Lịch sử lực lượng vũ trang Thành phố Tây Ninh giai đoạn 1945-2016", nhằm ghi nhận truyền thống đấu tranh, quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thành phố Tây Ninh; từ đó giáo dục truyền thống cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của Thành phố hiểu sâu sắc hơn về quá trình chiến đấu hào hùng của quân và dân Thành phố Tây Ninh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc và trong xây dựng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới.

Lực lượng dự bị động viên Thành phố Tây Ninh tham gia huấn luyện chiến đấu- Ảnh minh hoạ

Theo đó, nội dung cuốn lịch sử gồm 6 chương. Cụ thể, chương I: Lực lượng vũ trang Thành phố Tây Ninh cùng cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đưa phong trào địa phương từng bước tiến lên (1945-1954).

Chương II: Lực lượng vũ trang Thành phố Tây Ninh trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước (1954-1975).

Chương III: Thành phố Tây Ninh sau ngày giải phóng. Chương IV: Khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia (1979- 9/1989).

Chương V: Nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn  sàng chiến đấu, làm nòng cốt phục vụ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới (1990-2000).

Chương VI: Lực lượng vũ trang Thành phố Tây Ninh những năm đầu thế kỷ XXI, xây dựng vững mạnh toàn diện, thực hiện nền nếp chính quy, góp phần ổn định chính trị địa bàn, làm nòng cốt phục vụ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Theo Kế hoạch, dự kiến đến tháng 6.2017, cuốn lịch sử lực lượng vũ trang Thành phố Tây Ninh giai đoạn 1945-2016 được hoàn thành và xuất bản.

Quế Hương