BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Điều tra, đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính

Cập nhật ngày: 08/09/2014 - 10:07

Cán bộ Ủy ban UBMTTQThành phố Tây Ninh phát phiếu điều tra cho người dân.

Theo đó, có 500 phiếu điều tra được phát ra để thu thập ý kiến của tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND, UBND Thành phố và UBND 10 phường, xã.

Cụ thể, có 300 phiếu ở cấp Thành phố đánh giá trên lĩnh vực đất đai (đối với Phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất), tư pháp – hộ tịch (đối với Phòng Tư pháp Thành phố), xây dựng (đối với Phòng Quản lý đô thị), đăng ký kinh doanh (đối với Phòng Tài chính – kế hoạch) và 200 phiếu ở cấp xã đánh giá trên lĩnh vực đất đai – xây dựng, tư pháp – hộ tịch, hành chính – văn phòng, lao động – thương binh và xã hội do UBND phường, xã thực hiện.

Về các yếu tố và tiêu chí đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức gồm tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, sự phục vụ của công chức, kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính.

Và có 5 mức độ đánh giá, gồm: rất không hài lòng, không hài lòng, bình thường, hài lòng, rất hài lòng.

Dự kiến đến ngày 15.9 sẽ kết thúc đợt điều tra.

Đây là năm thứ ba Thành phố tổ chức điều tra, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 2 cấp, nhằm đánh giá khách quan chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Thành phố và phường, xã; phấn đấu thực hiện tốt cải cách hành chính, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Quế Hương