BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh đứng đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan nhà nước của tỉnh

Cập nhật ngày: 13/06/2016 - 06:03

Theo kết quả đánh giá, về khối UBND huyện/thành phố, UBND Thành phố Tây Ninh đứng đầu với số điểm 78/100 điểm.

Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Tây Ninh- Ảnh minh hoạ

Thành phố hiện có 145 cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2015, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước. Theo đó, có hơn 80% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính; thực hiện liên thông văn bản điện tử trên cùng hệ thống quản lý văn bản là 1.622/ 4.270 văn bản; trong hệ thống Một cửa điện tử, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt từ 80% trở lên; thực hiện tốt việc sử dụng hệ thống Họp không giấy, hệ thống quản lý khiếu nại tố cáo qua phần mềm tiếp dân.

Ứng dụng chữ ký số chứng thực văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản Nhà nước đạt tỷ lệ hơn 2% tổng số văn bản; Cổng thông tin điện tử cập nhật nội dung kịp thời, phong phú; cung cấp từ 80% trở lên dịch vụ công đạt mức độ 2… góp phần vào hiệu quả cải cách hành chính ở địa phương.

​Việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo những tiêu chí tại Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 23.11.2015 của UBND tỉnh.

Quyết định này ban hành bảng đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như: Sử dụng thư điện tử tayninh.gov.vn, ứng dụng chữ ký số chứng thực văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản, sử dụng hệ thống Họp không giấy… nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển nền hành chính văn minh, hiện đại.

Quế Hương