Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Hơn 27.100 hộ dân đăng ký gia đình hiếu học

Cập nhật ngày: 18/03/2014 - 04:29

Các cấp Hội làm tốt vai trò tham mưu với lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể Thành phố về công tác phát triển hội viên.

Trao học bổng cho học sinh nghèo.

Đến nay, Thành phố có 100 chi hội khuyến học cơ quan, đoàn thể, ấp, khu phố; 61 chi hội trường học và 687 ban, tổ khuyến học ở tổ dân cư với hơn 45.900 hội viên- chiếm tỷ lệ 35,05% dân số.

Trong quý 1, Hội đã vận động hơn 2.200 hộ dân đăng ký xây dựng gia đình hiếu học, nâng tổng số hộ dân đăng ký gia đình hiếu học toàn Thành phố là hơn 27.100 hộ.

Hội cũng đã xây dựng quỹ Hội Khuyến học được hơn 767 triệu đồng. Các mạnh thường quân đóng góp, ủng hộ 84 suất học bổng quỹ khuyến học, khuyến tài, với số tiền hơn 19 triệu đồng và đã được trao cho các em học sinh trên địa bàn Thành phố.

Phương Ngân