BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Nhiều cơ sở sản xuất bánh tráng chưa đảm bảo vệ sinh

Cập nhật ngày: 04/02/2015 - 10:38

Tại các cơ sở, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực ATTP, như: việc ghi nhãn sản phẩm, thực phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; giấy chứng nhận sức khỏe đối với chủ cơ sở và người lao động; điều kiện VSATTP của cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, con người; nguồn nước dùng chế biến thực phẩm,…

Hoạt động sản xuất của Cơ sở sản xuất bánh tráng Phượng.

Qua kiểm tra, các cơ sở sản xuất sản xuất bánh tráng còn nhiều vi phạm về điểu kiện VSATTP, gồm: thành phẩm còn để trực tiếp trên nền nhà; không có kho nguyên liệu; nhân viên chế biến chưa có bảo hộ lao động; khu vực trộn bột chưa đảm bảo vệ sinh; xử lý nước thải không đúng theo quy trình cam kết; chưa khám sức khỏe và tập huấn kiến thức VSATTP định kỳ cho tất cả các nhân viên chế biến;…

Trong đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản cơ sở sản xuất bánh tráng Phượng, mời chủ cơ sở này đến Phòng Y tế Thành phố để làm việc và xử lý vi phạm theo quy định. Đây là cơ sở bị nhân dân phản ánh đến UBND phường Ninh Thạnh về việc không đảm bảo VSATTP trong sản xuất;

Quá trình kiểm tra, đoàn cũng hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở thực hiện những nội dung đảm bảo ATTP trong sản xuất, và đưa ra thời hạn để các cơ sở khắc phục tồn tại mà đoàn đã lập biên bản. Đoàn sẽ tiếp tục hậu kiểm ở các cơ sở này trong thời gian tới.

Quế Hương