BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2014

Cập nhật ngày: 26/09/2014 - 06:03

Ông Nguyễn Văn Quá – Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH triển khai văn bản điều tra, rà soát hộ nghèo.

UBND thành phố Tây Ninh vừa tổ chức đợt tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2014 cho gần 160 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các mục tiêu giảm nghèo Thành phố giai đoạn 2011-2015; lãnh đạo UBND – UB.MTTQ, các đoàn thể, cán bộ LĐTB-XH phường, xã và Trưởng ban quản lý ấp, khu phố cùng các điều tra viên trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công tác điều tra, rà soát hộ nghèo là chính sách lớn của Đảng và nhà nước, nhằm xác định chính xác, đầy đủ số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Trên cơ sở đó, thành phố xây dựng và triển khai các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh – xã hội năm 2015 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Văn Quá – Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH Tây Ninh triển khai các văn bản liên quan đến công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2014, trong đó có Kế hoạch số 1054/KH-UBND ngày 13.5.2014 của UBND tỉnh về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014; nghe triển khai Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo trên địa bàn Thành phố năm 2014; kinh phí thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ ghi biểu mẫu điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2014.

Theo kế hoạch năm 2014, ngoài rà soát 3 đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập 150% hộ nghèo của tỉnh, còn khảo sát thêm các hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2014 để làm cơ sở thực hiện chính sách về BHYT thời gian tới.

Các phường, xã của Thành phố sẽ hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo trước ngày 30.10.2014.

Năm 2013, theo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo trên địa bàn Thành phố, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,47%.

Quế Hương