Thành phố Tây Ninh: Tập huấn nghiệp vụ quản lý sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa

Cập nhật ngày: 06/06/2015 - 06:15

Quang cảnh lớp tập huấn.

Các đại biểu được nghe báo cáo viên của Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.Hồ Chí Minh giới thiệu tổng quan về sở hữu trí tuệ, thủ tục đăng ký và các biện pháp xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp: khái niệm về sở hữu trí tuệ, các tài sản trí tuệ, pháp luật về sở hữu trí tuệ, vai trò ý nghĩa của sở hữu trí tuệ, nguyên tắc đăng ký, thủ tục đăng ký nhãn hiệu, thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, thủ tục đăng ký kiểu dáng sáng chế, biện pháp tự bảo vệ, biện pháp dân sự, hành chính và hình sự.

Ngoài ra, các đại biểu còn được giới thiệu về chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012-2015.

Lớp tập huấn nhằm giúp các cơ quan, đơn vị và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Tây Ninh nắm bắt kịp thời các văn bản về nghiệp vụ quản lý sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa.

Phương Ngân