Thành phố Tây Ninh: Thu ngân sách 9 tháng đầu năm tăng so cùng kỳ

Cập nhật ngày: 18/10/2015 - 06:00

Doanh nghiệp kê khai thuế tại Chi cục Thuế TP.Tây Ninh. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, 9 tháng qua, thành phố đã thu 205,549 tỷ đồng, đạt 69,61% dự toán tỉnh giao, đạt 66,80% dự toán thành phố, trong đó thu thuế trước bạ ước vượt dự toán giao (đạt 128,35%) so cùng kỳ.

Hầu hết các xã, phường ước thu đạt yêu cầu kế hoạch đề ra, như phường Ninh Sơn đạt 101,28% và xã Thạnh Tân đạt 103,80%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước của thành phố 9 tháng qua là 309,825 tỷ đồng, đạt 68,89% dự toán tỉnh giao, đạt 63,08% dự toán thành phố, bằng 94,59% so với cùng kỳ.

Riêng nợ thuế đến ngày 31.8.2015 là 21,827 tỷ đồng, chiếm 7,44% trên tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Trong đó nợ khó thu là 16,211 tỷ đồng, nợ có khả năng thu 5,616 tỷ đồng.

Thiên Tâm