Thành phố Tây Ninh: Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng 

Cập nhật ngày: 14/05/2022 - 10:39

BTNO - Thời gian qua, UBND thành phố Tây Ninh triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, số hoá thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, người dân và doanh nghiệp tiếp cận, tương tác để sử dụng dịch vụ công, cập nhật dữ liệu dân cư theo thời gian thực rất thấp. Điều này cho thấy, chuyển đổi số chỉ thành công khi được người dân hiểu, hưởng ứng, tham gia; người dân trở thành công dân số, có các hoạt động được đưa lên môi trường số, chia sẻ dữ liệu.

Công chức phường 3 (thành phố Tây Ninh) hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục trực tuyến. Ảnh: Xuân Vũ

Để đưa công nghệ số, kỹ năng số đến người dân góp phần từng bước xây dựng nền tảng chính quyền số ở địa phương, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện Tổ công nghệ số cộng đồng. Theo đó, mỗi phường, xã thành lập một “Tổ công nghệ số cộng đồng” gồm đại diện lãnh đạo UBND phường, xã làm tổ trưởng; công chức phụ trách cải cách hành chính của phường, xã; các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã; trưởng các khu, ấp thuộc phường, xã và các nhân sự khác có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn chấp nhận và thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.

Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong ấp, khu phố. Cụ thể: về chính quyền số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn.

Về kinh tế số, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm... quan trọng nhất là cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho khách hàng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Về xã hội số, hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch bệnh, xác định mã định danh cá nhân... thông qua các nền tảng số.

Tổ công nghệ số cộng đồng nhận triển khai các nền tảng số và trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn lại cho cá nhân, hộ gia đình trong ấp, khu phố; tạo nhóm mạng xã hội Việt Nam (ví dụ: lập nhóm Zalo, Mocha, Gapo hoặc các mạng xã hội Việt Nam phổ biến khác) gồm tất cả các hộ gia đình/người dân trong ấp, khu phố để hỗ trợ, tương tác, hướng dẫn thường xuyên.

Giang Hà