BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Vận động nhân dân thay đổi địa chỉ bảng tên, bảng hiệu và biến số nhà

Cập nhật ngày: 13/01/2015 - 11:08

Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND Thành phố, lãnh đạo Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể Thành phố và đại diện các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Thành phố Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 135/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ. Đúng 1 năm thành lập, nhưng có thể thấy, đến nay nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhà dân trên địa bàn Thành phố vẫn chưa đổi địa chỉ bảng tên, bảng hiệu thị xã Tây Ninh.

Đại diện các ban ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các phường/xã  tham gia ký kết thực hiện kế hoạch.

Hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị”, MTTQ thành phố triển khai kế hoạch thực hiện, trong đó chú trọng vào 2 nội dung: vận động nhân dân thay đổi địa chỉ bảng tên, bảng hiệu, biển số nhà; giữ gìn vệ sinh nhà, cơ quan, đường phố để đón mừng xuân Ất Mùi. Trong đó huy động cả hệ thống chính trị tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

Theo đó, Thành phố chọn phường III làm điểm chỉ đạo triển khai thực hiện, sau đó nhân rộng ra các phường, xã còn lại.

Mục tiêu của Thành phố là phấn đấu đến ngày 30.4.2015 có 100% cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh, hộ dân ở phường III (và ít nhất 80% hộ dân các phường, xã còn lại) hoàn thành việc thay đổi địa chỉ bảng tên, bảng hiệu và biển số nhà theo quy định; đến ngày 31.12.2015 hoàn thành 100% công tác này.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch, 100% cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh tế, doanh nghiệp và hộ dân hưởng ứng thực hiện vệ sinh trụ sở vào chiều thứ 6 của tuần cuối tháng.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Hoàng Nam, việc thay đổi đồng bộ địa chỉ bảng tên, bảng hiệu và giữ gìn vệ sinh môi trường là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng mỹ quan đô thị Thành phố, cũng như nâng cao ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện tốt việc giao dịch, liên lạc.

Do đó, để thực hiện tốt kế hoạch này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để sớm hoàn thành mục tiêu.

Tại hội nghị, đại diện các ban ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các phường/xã cũng đã ký cam kết thực hiện kế hoạch hưởng ứng “Năm trật tự văn minh đô thị” 2015.

Huy Hoàng