Thanh tra chính phủ triển khai pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và nhân dân Thị xã Tây Ninh

Cập nhật ngày: 12/11/2009 - 09:40

Ngày 9.11, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Thanh tra tỉnh Tây Ninh và UBND Thị xã tổ chức triển khai pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho khoảng 300 cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, Mặt trận, thành viên Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Thị xã và lãnh đạo các phường, xã, các cơ quan liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ở địa phương cùng đại diện ban quản lý các khu phố, ấp và tổ dân cư tự quản trên địa bàn.

Tại buổi triển khai, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ Nguyễn Ngọc Tản phân tích sự cần thiết phải thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Chương trình này được Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan cụ thể hoá thành các đề án. Các đại biểu được triển khai những nội dung của Đề án 3 “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn”; nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo năm 2005; quy định về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân; trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của UBND xã, phường, thị trấn và xử lý vi phạm về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, đại biểu còn được cấp phát tài liệu hỏi đáp, tài liệu tuyên truyền, tờ rơi về những điều cần biết về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Hoạt động này nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Thị xã được nâng cao kiến thức pháp luật cũng như trách nhiệm khi tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật, để thực sự phát huy quyền làm chủ của  nhân dân trong công cuộc xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

QUỲNH NHƯ