Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, góp phần vào sự bình yên xã hội

Cập nhật ngày: 18/01/2012 - 05:11

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngày 17.1.2012, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Đến dự có ông Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo và cán bộ Thanh tra tỉnh, huyện, thị xã cùng Thanh tra các sở, ngành tỉnh.

Báo cáo của Thanh tra tỉnh nêu rõ, năm 2011 toàn ngành triển khai được 101 cuộc thanh tra (KH 85 cuộc, đạt 118,82%) phát hiện sai phạm với số tiền gần 16,5 tỷ đồng và 15.340m2 đất. Kết quả, kiến nghị thu hồi về ngân sách số tiền hơn 7,1 tỷ đồng và 15.340m2 đất, loại khỏi quyết toán hơn 5,65 tỷ đồng, xử lý khác gần 3,67 tỷ đồng cho đơn vị bù trừ số tiền đã nộp thừa ngân sách. Kiểm điểm trách nhiệm 7 tập thể, 23 cá nhân, đề nghị chuyển cơ quan điều tra 1 vụ/1 người. Đến nay, đã thu hồi nộp ngân sách được hơn 6,61 tỷ đồng, đạt 92,9%, thu hồi 1.114m2 đất, đạt 7,26%. Thanh tra trên lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cho thấy sai phạm chủ yếu là sai trong lập dự toán, tính thừa khối lượng, áp sai định mức, tỷ lệ chi phí so với quy định, dẫn đến tăng giá trị dự toán. Về quản lý sử dụng tài chính, ngân sách, thường xảy ra sai phạm trong chấp hành chính sách thuế, doanh nghiệp khai báo không đúng số thuế phát sinh phải nộp, sử dụng tài chính, ngân sách cấp xã duyệt chi sai chế độ, để quỹ ngoài sổ sách, chiếm dụng tiền ngân sách xã sử dụng cá nhân. Thanh tra chuyên đề quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, phát hiện những thiếu sót, tồn tại là do các ngành chức năng chưa sâu sát, thiếu kiểm tra thường xuyên, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản… Những sai phạm trên đã được Thanh tra kiến nghị với UBND tỉnh và các sở, ngành, có biện pháp xử lý triệt để.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh còn tiến hành 36 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Kết quả chưa phát hiện trường hợp tham nhũng nào trong quá trình thanh tra. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 13 đơn vị, 25 tổ chức, cá nhân được 114/60 cuộc, đạt 190% kế hoạch; kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đạt tương đối cao, nhất là kiến nghị thu hồi tài sản cho Nhà nước. Trong năm 2011, đã tiếp công dân 289 kỳ với 3.877 lượt người (tăng 29,75% so với năm 2010), nhận 1.383 đơn khiếu nại, 36 đơn tố cáo (giảm 0,21% so với cùng kỳ). Đơn thuộc thẩm quyền của lãnh đạo cùng cấp, giao cho ngành giải quyết là 311 đơn (giảm 27,50% so với cùng kỳ). Thực hiện Kế hoạch 319 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, có kế hoạch giải quyết ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài. Công tác phòng, chống tham nhũng được đặc biệt quan tâm, năm qua, đã triển khai được 4.706 lớp tập huấn với 934.435 lượt người tham dự,  học tập quán triệt pháp luật phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú; xây dựng hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp; kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức.

Nhận xét công tác Thanh tra năm 2011, ông Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp đáng kể của ngành Thanh tra tỉnh. Thanh tra là một công việc khó, rất nhạy cảm trong xử lý, áp lực nặng nề, luôn mệt mỏi và căng thẳng, nhưng ngành đã khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch vì sự bình yên của xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhận định, năm 2012 sẽ có rất nhiều khó khăn phía trước, do đó ngành Thanh tra cần lưu ý, khi thanh tra phải bám chắc quy định của luật pháp để có những đề xuất chính đáng. Cán bộ, công chức thanh tra tự rèn luyện bản thân theo lời dạy của Bác “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới… tai mắt có sáng suốt thì người mới sáng suốt”. Thanh tra phải chịu khó bám cơ sở, nâng cao vai trò xử lý của Thanh tra cơ sở, để hạn chế đến mức thấp nhất những khiếu nại về trên.

DUY ĐỨC