BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thanh tra liên ngành Bộ LĐTB-XH và Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ CHQS Tây Ninh

Cập nhật ngày: 09/11/2015 - 05:45

Đoàn Thanh tra liên ngành làm việc tại Bộ CHQS Tây Ninh.

Tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh, đoàn thanh tra được nghe trình bày báo cáo kết quả xác lập, xét duyệt hồ sơ thương binh theo Thông tư Liên tịch số 16/1998 của Bộ LĐTB-XH, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về giải quyết quyền lợi  đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn báo cáo với đoàn kết quả thực hiện Thông tư số 25/2007 của Bộ LĐTB-XH về hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo báo cáo, từ năm 1999 đến nay, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan để thẩm định xác lập hồ sơ chính xác ngay từ ban đầu, bảo đảm đúng quyền lợi khi xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Đến nay, toàn tỉnh đã xác lập được 149 hồ sơ, trong đó xác nhận theo Thông tư liên tịch số 16/1998 và Công văn số 548/CS là 134 trường hợp, xác lập theo Thông tư 25/2007 là 15 hồ sơ. 

 Qua thẩm định 149 hồ sơ, đoàn thanh tra đánh giá cao kết quả thực hiện việc xác lập hồ sơ chính xác ngay từ ban đầu, bảo đảm quyền lợi của người được hưởng chính sách. Đoàn cũng ghi nhận kết quả và những kiến nghị của tỉnh trong quá trình xác lập hồ sơ để trình Bộ Quốc phòng và Bộ LĐTB-XH xem xét kết luận trong thời gian tới.    

Sơn Tòng