BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháo gỡ khó khăn, kích cầu trong nông nghiệp, nông thôn

Cập nhật ngày: 22/07/2009 - 10:59

Chính phủ hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN PTNT) rà soát đánh giá thực trạng và nhu cầu cần hỗ trợ đối với các mặt hàng đang đề nghị được bổ sung vào danh mục hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ lãi suất vay vốn theo Quyết định 497/QĐ-TTg ngày 17.4.2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc hạ lãi suất vốn vay cho người nghèo qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện theo Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 6/5/2009 và Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 17.5.2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành.

Bộ NN PTNT làm việc cụ thể với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để tổng hợp nhu cầu bổ sung kinh phí xúc tiến thương mại năm 2009; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thống nhất việc nâng mức hỗ trợ kinh phí tham gia triển lãm, hội chợ của các cơ sở làng nghề tham gia hoạt động triển lãm trong nước để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết đinh.

Về hỗ trợ phát triển ngành trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản, Thủ tướng yêu cầu Bộ NN PTNT thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan bổ sung chính sách vào nội dung các đề án phát triển ngành đã được giao nhiệm vụ tại Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28.10.2008 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ phí, lệ phí kiểm dịch động vật, thực vật và kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Bộ NN PTNT xác định mức kinh phí cần bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo quy định hiện hành về thuế xuất khẩu cao su nguyên liệu; thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ ghép thanh và các loại thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác xa bờ, khoanh nuôi tái sinh rừng và làm giàu từ rừng tự nhiên. Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thống nhất mức thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da cá sấu sống, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

(Theo chinhphu.vn)