BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thay đổi, bổ sung và công khai số điện thoại, địa chỉ e-mail đường dây nóng của cơ quan Thuế

Cập nhật ngày: 01/11/2022 - 21:02

BTNO - Cục Thuế Tây Ninh cho biết, ngày 19.9.2019, Tổng cục Thuế ban hành Chỉ thị số 01/CT-TCT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên tại cơ quan Thuế các cấp.

Tiếp tục thực hiện chủ trương trên, Cục Thuế Tây Ninh thông báo thay đổi, bổ sung và công khai số điện thoại, địa chỉ e-mail để tiếp nhận thông tin đường dây nóng trong phạm vi ngành Thuế trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

 

STT

Tên đơn vị, cá nhân

Điện thoại cố định

Số điện thoại di động

E-mail

1

Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

0276.3823018

0783515154

duongdaynong.tni@gdt.gov.vn

Ông Nguyễn Tấn Lợi-

Cục trưởng

0276.3823019

0974858558

ntloi2.tni@gdt.gov.vn

Ông Hồ Ngọc Vân-

Phó Cục trưởng

0276.3823052

0944366488

hnvan.tni@gdt.gov.vn

Ông Nguyễn Lương Vân-

Trưởng Phòng KTNB

 

 

 

2

Chi cục Thuế thành phố Tây Ninh - Châu Thành

0276.3822225

 

duongdaynongtptnicth.tni@gdt.gov.vn

Ông Trương Văn Chung-

Chi cục trưởng

0276.3812456

0908448337

tvchung.tni@gdt.gov.vn

3

Chi cục Thuế khu vực

Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu

0276.3520565

0276.3853120

 

duongdaynonggdatbabca.tni@gdt.gov.vn

Ông Hồ Quang Thuần-

Chi cục trưởng

0276.3853308

0913689586

hqthuan.tni@gdt.gov.vn

4

Chi cục Thuế khu vực Hoà Thành - Dương Minh Châu

0276.3648715

 

duongdaynonghthdmc.tni@gdt.gov.vn

Ông Phạm Đình Huy-

Chi cục trưởng

0276.3648715

0918359954

pdhuy.tni@gdt.gov.vn

5

Chi cục Thuế khu vực

Tân Biên - Tân Châu

0276.3874228

 

duongdaynongtbitch.tni@gdt.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Đông-

Chi cục trưởng

0276.3874228

0987889518

nvdong.tni@gdt.gov.vn

Thông qua đường dây nóng, ngành Thuế mong muốn tiếp nhận, nắm bắt và xử lý kịp thời thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội và của cá nhân phản ánh về hành vi vi phạm của cán bộ công chức Thuế trong thực thi công vụ; các hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

An Khang