Đề thi sát hạch lái xe 600 câu:

Thay đổi để phù hợp thực tế 

Cập nhật ngày: 24/05/2020 - 23:10

BTN - Đề sát hạch được máy tính lấy ngẫu nhiên, trong đó có câu hỏi bắt buộc phải trả lời đúng. Bộ câu hỏi 600 câu có 60 câu hỏi điểm liệt mang tính chất cơ bản, cốt lõi mà người lái xe phải hiểu, nhớ và luôn thực hiện đúng trong suốt quá trình tham gia giao thông.

Bộ đề thi mới được thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, bộ đề thi lý thuyết lái xe từ 450 câu được nâng lên thành 600 câu.

Bộ đề thi mới đã loại bỏ một số câu hỏi dễ học vẹt, học mẹo, một số câu không liên quan trực tiếp đến người học lái xe.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc triển khai bộ đề thi mới phải lùi thời gian áp dụng từ ngày 1.6 đến ngày 1.8.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, bộ đề thi lái xe 600 câu được thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế.

Nội dung bộ câu hỏi mới bao phủ hầu hết các vấn đề liên quan trực tiếp đến người lái xe cần được trang bị như khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ; nghiệp vụ vận tải; văn hoá giao thông và đạo đức người lái xe; kỹ thuật lái xe; cấu tạo và sửa chữa; hệ thống biển báo hiệu đường bộ; giải sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông…

So với đề thi trước đây, đề sát hạch 600 câu có nhiều điểm mới. Số lượng câu hỏi trong mỗi đề tăng theo từng hạng giấy phép lái xe.

Đề sát hạch được máy tính lấy ngẫu nhiên, trong đó có câu hỏi bắt buộc phải trả lời đúng. Bộ câu hỏi 600 câu có 60 câu hỏi điểm liệt mang tính chất cơ bản, cốt lõi mà người lái xe phải hiểu, nhớ và luôn thực hiện đúng trong suốt quá trình tham gia giao thông.

Đây là những câu liên quan đến các hành vi bị nghiêm cấm trong quy tắc giao thông, hành vi gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng…

Điều đó đồng nghĩa với việc nếu đề thi có 30 câu, học viên làm đúng 29 câu nhưng sai 1 câu thuộc các câu điểm liệt sẽ bị trượt phần thi lý thuyết.

Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải và các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh đã cùng tham dự tập huấn triển khai phần mềm đào tạo sát hạch lý thuyết giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh.

Sắp tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ ban hành văn bản nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở đào tạo trong việc triển khai thực hiện bộ câu hỏi mới.

Phương Thảo