BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng chống ma tuý

Cập nhật ngày: 30/09/2009 - 06:54

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động-  Thương binh & Xã hội; cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân tại các xã, phường, thị trấn về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tệ nạn ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, Ban tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma tuý về lĩnh vực cai nghiện, phục hồi.

1. Thể lệ thi:

a. Đối tượng dự thi:

- Cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Lao động- Thương binh & xã hội từ tỉnh đến địa phương.

- Cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân tại xã, phường, thị trấn.

b. Bài dự thi:

- Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, không được sao chép.

- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 10 câu hỏi.

- Phía trên bài dự thi phải có ghi rõ họ, tên, tuổi, giới tính, dân tộc, địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc công tác).

- Bài dự thi phải đánh số trang theo thứ tự, đóng thành tập và gửi đúng thời gian quy định.

c. Thời gian tổ chức cuộc thi:

Từ ngày Ban tổ chức ban hành kế hoạch tổ chức đến ngày 10.10.2009.

d. Nhận bài thi và chấm thi:

Bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Lao động- Thương binh và Xã hội.

Bài dự thi của cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, cán bộ chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân tại xã, phường, thị trấn nộp tại Phòng Lao động- Thương binh và xã hội các huyện thị. Sau đó, Phòng LĐ-TB-XH nộp về Sở LĐ-TB-XH.

Sau khi kết thúc thời hạn nhận bài thi ở tỉnh, Ban Giám khảo tổ chức chấm thi, công bố kết quả và chọn 20 bài có điểm cao nhất gửi về dự thi ở Trung ương (trong tháng 11.2009).

Thời gian nhận bài thi chậm nhất là ngày 30.10.2009 theo dấu bưu điện.

2. Giải thưởng cuộc thi:

a. Giải cá nhân:

Cơ cấu giải gồm:

- 01 giải nhất, trị giá 1.000.000 đồng.

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 700.000 đồng.

- 03 giải ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.

b. Giải tập thể:

Cơ cấu giải thưởng gồm:

- 01 giải A, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng.

- 02 giải B, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

- 03 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 300.000 đồng.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

 

CÂU HỎI CUỘC THI

TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ VỀ LĨNH VỰC CAI NGHIỆN PHỤC HỒI

Câu 1: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày, tháng, năm nào?

Câu 2: Luật phòng, chống ma tuý quy định những hành vi nghiêm cấm nào?

Câu 3: Luật phòng, chống ma tuý quy định trách nhiệm của cá nhân, gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống ma tuý như thế nào?

Câu 4: Luật phòng, chống ma tuý quy định thế nào là người nghiện ma tuý?

Câu 5: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý quy định chính sách của Nhà nước về cai nghiện như thế nào?

Câu 6: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý quy định những đối tượng nào được cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng? Thời gian cai nghiện là bao lâu? Cơ quan, tổ chức nào chịu trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng?

Câu 7: Luật phòng, chống ma tuý quy định những đối tượng nào bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? Thời gian cai nghiện là bao lâu? Trong thời gian cai nghiện bắt buộc người nghiện có trách nhiệm gì? Người nghiện ma tuý có thể tự nguyện xin vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để cai nghiện tự nguyện được không?

Câu 8: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, người nghiện được đưa vào những hình thức quản lý sau cai nghiện nào? Đối tượng nào được đưa vào quản lý sau cai tại cơ sở quản lý?

Câu 9:  Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có người nghiện ma tuý có trách nhiệm gì trong công tác cai nghiện này?

Câu 10: Bạn hãy viết một bài khoảng 1.000 đến 1.500 từ về một trong 4 nội dung dưới đây:

- Ma tuý và tác hại của nghiện ma tuý.

- Đề xuất một số biện pháp để giảm tỷ lệ tái nghiện.

- Một tấm gương đã cai nghiện ma tuý thành công và đã có nhiều việc làm có ích cho xã hội.

- Một tập thể hoặc cá nhân điển hình có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống ma tuý hoặc giúp đỡ người nghiện cai nghiện thành công.