Đội Nữ TP.HCM chắc suất vào tứ kết Champions League?

Đội Nữ TP.HCM hy vọng lớn giành ngôi nhì bảng để vào tứ kết AFC Champions League nữ.