Thêm 16,9 tỷ đồng phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số

Cập nhật ngày: 25/12/2009 - 06:06

Bổ sung 16,9 tỷ đồng quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam - Ảnh minh hoạ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 16,9 tỷ đồng để thực hiện Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ngày 3.4.2009 ban hành "Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam" (gọi chung là Chương trình).

Số kinh phí trên được bổ sung cho Ban điều hành Chương trình (520 triệu đồng) và hỗ trợ các địa phương (16.380 triệu đồng).

Nguồn kinh phí do Bộ Tài chính trích từ các nguồn kinh phí đã được Quốc hội quyết định, gồm: 520 triệu đồng từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính thuộc ngân sách Trung ương năm 2009; 8.190 triệu đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương năm 2009 và 8.190 triệu đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương năm 2010.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông huy động nguồn kinh phí đóng góp từ các doanh nghiệp để tổ chức các khoá đào tạo về kinh nghiệm quản lý, định hướng về công nghệ phần mềm và nội dung số; đào tạo công nghệ, quy trình sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm phục vụ mục tiêu hình thành các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ phần mềm và nội dung số.

Trước đó, Thủ tướng đã quyết định từ nay đến năm 2012, dành 980 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp để phân bổ thực hiện 18 nhóm nội dung thuộc Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam (Quyết định 50/2009/QĐ-TTg).

Trong đó, 304 tỷ đồng vốn sự nghiệp sẽ dành cho việc điều tra, khảo sát thu thập thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT); nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công nghiệp CNTT của 63 tỉnh, thành phố; xây dựng thương hiệu quốc gia, xúc tiến đầu tư và phát triển thị trường cho ngành công nghệ này...

Ngoài ra, 676 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển cho 11 dự án gồm cổng thông tin điện tử về công nghiệp phần mềm và nội dung số, xây dựng Quỹ phát triển phần mềm và nội dung số, hệ thống chuẩn thông tin số và chuẩn trao đổi thông tin, xây dựng Khu tổ hợp CNTT, hỗ trợ phát triển vườn vươm doanh nghiệp công nghiệp phần mềm và nội dung số...

Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất quản lý việc triển khai, thực hiện chương trình thông qua Ban điều hành Chương trình do lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng ban.

Quyết định này là cơ sở quan trọng góp phần phát triển hơn nữa ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông của nước ta, hiện là một trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển ICT nhanh nhất thế giới theo xếp hạng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) công bố ngày 31.3.2009.

(Theo chinhphu.vn)