Tân Châu:

Thêm 3 trường được xếp lại hạng

Cập nhật ngày: 24/02/2019 - 13:40

BTN - Ngày 21.2, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Tân Châu.

Theo đó, có 3 đơn vị được xếp lại hạng gồm: Trường mầm non Tân Hoà: xếp hạng I, do tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường mầm non Trảng Trai vào Trường mầm non Tân Hoà. Trường mầm non Tân Hiệp: xếp hạng I, do tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường mầm non Hiệp Đức vào Trường mầm non Tân Hiệp. Trường tiểu học Tân Hoà A: xếp hạng II, do tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học Tân Hoà C vào Trường tiểu học Tân Hoà A.

Việc xếp hạng cho các trường làm cơ sở để định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, theo Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 8.12.2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn xếp hạng cho các trường là 5 năm.

Nhã Trúc