Theo dõi email tốt hơn với FollowUpThen

Cập nhật ngày: 01/11/2010 - 10:31

FollowUpThen là một dịch vụ đơn giản và tiện lợi giúp bạn theo dõi các công việc trong email một cách dễ dàng.

Bạn chỉ cần gửi CC hoặc BCC tới FollowUpThen và nó sẽ nhắc bạn (có thể là cả người nhận của bạn) về công việc bạn đang muốn theo dõi trong email, nếu bên kia chưa trả lời bạn trong một khoảng thời gian nhất định.

Hãy cùng xem một ví dụ đơn giản dưới đây bạn sẽ hiểu ngay tác dụng của FollowUpThen.

Bạn giao một công việc cho nhân viên và mong muốn trong vòng 1 tháng nữa anh ta phải gửi lại kết quả báo cáo. Thời gian 1 tháng khá dài và có thể cả bạn và nhân viên sẽ quên mất báo cáo này. Để tránh trường hợp đó bạn chỉ cần CC cho địa chỉ 1month@followupthen.com , trong trường hợp nhân viên không gửi lại báo cáo FollowUpThen sẽ gửi email nhắc tới cả bạn và nhân viên của bạn. Thật là tuyệt vời.

Chi tiết cách sử dụng

Bạn soạn email như bình thường và chỉ cần thêm địa chỉ có dạng [thời_gian]@followupthen.com vào các trường "CC", "BCC" hoặc "To".

 • CC: Nếu người nhận email không trả lời thư trước khoảng thời gian định trước, cả bạn và người đó sẽ nhận được email nhắc. Lưu ý: người nhận thư phải chọn “Reply All” khi trả lời để FollowUpThen cũng nhận được thư trả lời. Bạn có thể hủy theo dõi bằng cách gửi tới địa chỉ pending@followupthen.com

 • BCC: Chỉ mình bạn sẽ nhận được thư nhắc.

 • To: Bạn sẽ nhận được thư nhắc sau khoảng thời gian định trước.

Các định dạng thời gian hỗ trợ

Dưới đây là một vài ví dụ về định dạng thời gian mà bạn có thể sử dụng cho địa chỉ mail FollowUpThen

Khoảng thời gian

 • 1minute@followupthen.com

 • 2hours@followupthen.com

 • 3days@followupthen.com

 • 4weeks@followupthen.com

 • 5months@followupthen.com

 • 6years@followupthen.com

Ngày trong tuần

 • tuesday@followupthen.com

Sử dụng những từ thông thường

 • tomorrow@followupthen.com

 • nextweek@followupthen.com

 • nextmonth@followupthen.com

Ngày cụ thể

 • mar30@followupthen.com

 • 2010-05-30@followupthen.com

Thời gian cụ thể

 • 11am@followupthen.com

 • 1132am@followupthen.com

Ngày và giờ cụ thể

 • tomorrow9am@followupthen.com

 • 12pmAug25@followupthen.com

 • Aug25th12pm@followupthen.com

 • Aug25th12pm@followupthen.com

Nhắc định kỳ

 • everyweds@followupthen.com

 • everymar30@followupthen.com

Lam Kiều (st)