BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thi công đường 786: Chưa biết đến bao giờ…

Cập nhật ngày: 14/12/2010 - 04:39

Tại kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khoá VII, vấn đề triển khai nâng cấp đường 786 tiếp tục được đặt ra. Bởi lẽ tại kỳ họp thứ 18 tiến hành vào tháng 12 năm 2009, lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải đã trả lời là tuyến đường này sẽ được khởi công vào quý I năm 2010. Thế nhưng, đến nay đã là tháng 12 năm 2010 mà vẫn chưa có động thái gì cho thấy việc triển khai thi công sẽ được tổ chức. Vì sao như vậy?

Ngã tư Quốc tế quá chật chội

Đường 786 bắt đầu từ ngã tư Quốc tế thuộc địa bàn thị xã Tây Ninh qua địa bàn huyện Châu Thành đến trung tâm huyện Bến Cầu với chiều dài là 28,5km. Dự án nâng cấp đường 786 đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2008 với tổng mức đầu tư là 262,7 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp là 167 tỷ đồng và chi phí bồi thường tạm tính là 46 tỷ đồng. Dự án đường 786 là dự án có tổng mức đầu tư lớn trong tỉnh và vượt quá khả năng ngân sách đầu tư của tỉnh. Do vậy tỉnh đã có chủ trương xin vốn Trung ương hỗ trợ. Theo dự kiến thì đầu năm 2010 dự án nâng cấp đường 786 sẽ khởi công. Dựa vào tiến độ lập dự án và phương án bồi thường đã được phê duyệt, tại kỳ họp vào cuối năm 2009 của HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Giao thông -Vận tải đã trả lời là tuyến đường 786 sẽ được khởi công vào quý I năm 2010. Thế nhưng thực tế diễn ra không đúng như vậy, đến cuối năm công trình vẫn chưa được triển khai khiến cho nhân dân bức xúc, cử tri thắc mắc và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đặt vấn đề với Sở Giao thông.

Vì sao đến cuối năm 2010 đường 786 vẫn chưa được khởi công? Theo lãnh đạo Sở Giao thông -Vận tải, nguyên nhân trước tiên là do kinh phí bố trí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn quá ít so với nhu cầu thực tế. Theo khảo sát giá đất vào thời điểm lập dự án thì tạm tính tổng mức bồi thường chỉ vào khoảng 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2009 Trung ương chỉ ghi vốn tạm ứng ngân sách có 20 tỷ đồng để tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng- chưa được phân nửa mức bồi thường tạm tính trước đây. Trong khi Ban bồi thường huyện đang tiến hành công tác bồi thường thì Chính phủ ra nghị định mới phải điều chỉnh tổng mức bồi thường tăng đến hơn 5 lần so với trước. Theo Nghị định 69/NĐ-CP ngày 13.8.2009 của Chính phủ và Thông tư số 14/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì giá đất bồi thường thực tế tăng lên rất cao so với giá đất điều tra tại thời điểm khảo sát lập dự án đường 786. Do vậy mà chi phí bồi thường tăng rất cao, đồng thời tổng mức đầu tư cũng tăng mạnh so với dự toán được phê duyệt. Cụ thể là đoạn đường 786 thuộc địa bàn huyện Bến Cầu, phương án bồi thường được phê duyệt vào cuối năm 2009 theo Nghị định 69 có giá trị lên đến 145 tỷ đồng. Sau đó Ban bồi thường huyện Bến Cầu tiếp tục trình bổ sung chi phí bồi thường làm tăng tổng giá trị bồi thường riêng địa bàn huyện lên đến 169 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện Châu Thành, phương án bồi thường đoạn đường 786 cũng đã được lập với kinh phí khoảng 97 tỷ đồng và đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Riêng địa bàn thị xã Tây Ninh cũng đã lập phương án bồi thường đoạn đầu đường 786 với kinh phí khoảng 5,8 tỷ đồng, trong đó chưa tính đến kinh phí bồi thường mở rộng nút giao thông tại ngã tư Quốc tế.  

Đường 786 vừa hẹp vừa xuống cấp

Như vậy, sau khi lập phương án bồi thường theo Nghị định 69 của Chính phủ, kinh phí bồi thường đường 786 lên đến hơn 270 tỷ đồng- tăng hơn so với kinh phí bồi thường tạm tính trước đây đến gần 230 tỷ đồng. Do đó mà tổng mức đầu tư đường 786 cũng được nâng lên đến 489 tỷ đồng- tăng hơn tổng mức đầu tư được phê duyệt trước đây đến 235 tỷ đồng. Trong khi đó, kinh phí đầu tư triển khai thực hiện dự án nâng cấp đường 786 trong năm 2009 chỉ mới bố trí được có 20 tỷ đồng- chủ yếu là để bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong thời gian qua, với 20 tỷ đồng phân bổ huyện Bến Cầu chỉ mới tiến hành bồi thường được cho đoạn qua Thị trấn và xã Lợi Thuận, các xã còn lại đến nay vẫn chưa có kinh phí bồi thường. Năm 2010, Trung ương không bố trí vốn kế hoạch để tiếp tục chi trả tiền bồi thường đường 786 cho nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bị ngưng trệ. Giữa năm 2010, Sở Giao thông -Vận tải kiến nghị được bố trí thêm vốn vào quý III để có thể khởi công vào cuối năm nay, nhưng vẫn không có. Theo nguyên tắc, dự án chưa bồi thường giải phóng mặt bằng thì chưa thể khởi công. Do đó, đến nay dự án nâng cấp đường 786 vẫn còn nằm chờ vốn.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông -Vận tải, để có thể triển khai thi công ngay sau khi được Trung ương bố trí vốn, dù hiện nay không có phân bổ kinh phí đấu thầu xây lắp đường 786 nhưng ngành Giao thông -Vận tải vẫn đề xuất xin chủ trương cho tiến hành đấu thầu trước. Đến nay, ngành đã tổ chức mở 2 gói thầu thi công xây lắp- gói thứ nhất là thi công từ ngã tư Quốc tế đến Km10 và gói thứ hai từ Km10 đến cuối tuyến. Hiện Tổ tư vấn đang tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Tuy nhiên, việc triển khai thi công nâng cấp đường 786 lại hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn vốn bố trí từ Trung ương. Do đó mà dù có chuẩn bị đấu thầu trước thì trong tình hình này cũng khó có thể khẳng định được đến bao giờ mới có đủ vốn bồi thường để khởi công nâng cấp đường 786.

SƠN TRẦN