BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thi công tiểu dự án hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng: Chất lượng một số hạng mục không đạt yêu cầu

Cập nhật ngày: 08/10/2009 - 05:43

Một cán bộ lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết, Tiểu dự án Hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng (kinh phí dự toán 17 tỷ đồng được đầu tư từ nguồn vốn Trung ương) đã có một số điều chỉnh như: các nhà thầu lập lại kế hoạch tiến độ thi công; thời gian đóng nước thi công rút ngắn còn 70 ngày thay vì 120 ngày như dự kiến ban đầu; việc thi công các hệ thống kênh cấp dưới được tổ chức thực hiện đồng bộ với kênh chính trong thời gian cắt nước; Bộ NN&PTNT đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu bổ sung thuộc khu tưới mẫu TN17 và đã mở thầu 14 gói thầu xây lắp ngoài 2 khu tưới mẫu TN17, N20. Hiện các đơn vị thi công đang tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ ở các tuyến kênh cấp 1,2,3 ngoài khu tưới mẫu TN17, N20.

Thi công công trình hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng.

Theo nhận định của lãnh đạo Sở NN&PTNT, các hợp đồng xây lắp thuộc Tiểu dự án Hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng trong thời gian qua được triển khai thi công chậm so với tiến độ, quy trình đã đề ra. Đáng chú ý là chất lượng thi công của một số nhà thầu không đạt yêu cầu kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ mời thầu. Ngoài ra, có những nhà thầu không bố trí đúng cán bộ chủ chốt và nhân lực, thiết bị theo hồ sơ dự thầu. Bên cạnh đó, nhiều người có trách nhiệm chỉ đạo thi công đã thiếu sự quan tâm đến quá trình thi công. Có những vị lãnh đạo đơn vị thi công không nắm bắt thông tin thực tế, diễn biến ở hiện trường thi công; không kịp thời chỉ đạo thi công theo tiến độ, kế hoạch. Do đó tiến độ thi công bị trì trệ, việc quản lý chất lượng nội bộ của nhà thầu còn nhiều thiếu sót.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở NN&PTNT cũng cho biết, hiện trong việc quản lý, bảo vệ hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn còn một số tồn tại cần phải được khắc phục như: mối quan hệ giữa các xí nghiệp và trạm thuỷ nông với UBND các xã một số nơi trong vùng tưới chưa thật sự gắn bó để kịp thời đề ra những biện pháp cụ thể nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc trong việc tưới, tiêu; chưa tổ chức tốt việc kiểm tra thường xuyên từ đầu, trong và sau vụ tưới nên chậm trễ trong việc giải quyết các vụ vi phạm công trình thuỷ lợi, sử dụng nguồn nước; ở một số nơi, công tác duy tu, bảo dưỡng kênh chưa được thực hiện tốt…

BẢO TÂM