Xã hội   Tây Ninh chung tay phòng chống Covid-19

Thi đua phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, trồng cây gây rừng 

Cập nhật ngày: 28/07/2021 - 20:48

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, trồng cây gây rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.

Công trình đưa nước thuỷ lợi Dầu Tiếng – Phước Hoà vượt sông Vàm Cỏ Đông đang được thi công (ảnh minh hoạ).

Việc tổ chức phong trào thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng -chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng -chống thiên tai, biến đổi khí hậu; giảm tổn thất về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước; tạo điều kiện phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Từ đó, phong trào góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh yêu cầu phong trào thi đua phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo động lực và sức mạnh trong phối hợp tổ chức thực hiện.

Nội dung thi đua gồm: Việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; văn bản chỉ đạo, kế hoạch, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai.

Việc thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở. Việc thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức trong cộng đồng, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai...

Trong quá trình thi đua, tỉnh sẽ củng cố kiện toàn lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng đã bám rừng, bám dân, gắn với chính quyền địa phương và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân, toàn xã hội cho công tác bào vệ và phát triển rừng; chủ động phối hợp với các lực lượng như Công an, Quân sự, Biên phòng thực hiện công tác kiểm tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Tỉnh cũng sẽ xây dựng Dự án trồng cây phân tán tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 nhằm hoàn thành chỉ tiêu trồng mới 2 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025, góp phần hoàn thành Đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của cả nước.

An Khang