BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị trấn Hòa Thành: Hướng đến đô thị văn minh, sạch đẹp

Cập nhật ngày: 25/03/2014 - 06:08

Đại diện nhân dân Thị trấn Hoà Thành đăng ký xây dựng Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Năm 2013, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (TDĐKXDĐSVH) Thị trấn tích cực vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp.

Thị trấn đã được công nhận và giữ vững danh hiệu Thị trấn văn hóa từ 4 năm nay.

Về kinh tế, người dân thị trấn Hòa Thành hiện sinh sống chủ yếu bằng kinh doanh thương mại, dịch vụ với trên 60 công ty, 52 doanh nghiệp, 635 hộ kinh doanh cá thể, góp phần giải quyết việc làm lao động địa phương.

Đời sống người dân ngày càng khá, số hộ nghèo giảm còn 42 hộ; 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia, có phương tiện nghe nhìn hiện đại; trên 95% có phương tiện đi lại bằng ôtô, xe máy; trên 96% hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Trong năm 2013, thị trấn Hòa Thành đã nâng cấp, bê tông xi măng các con hẻm, khu phố dài trên 1km và duy tu sửa chữa trên 6,6 km đường giao thông nội thị; vận động các hộ dân đảm bảo vệ sinh môi trường, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, không xây dựng lấn chiếm hành lang đường bộ…

Nhằm từng bước xây dựng thị trấn Hòa Thành ngày càng văn minh hiện đại, mới đây, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH Thị trấn đã tổ chức lễ ký kết đăng ký xây dựng Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, trong đó tập trung các tiêu chuẩn như quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa… phấn đấu đưa Thị trấn sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại vào năm 2015.

Nguyễn An