Thị xã: 10/10 phường, xã phù hợp với trẻ em

Cập nhật ngày: 14/12/2011 - 10:34

(BTNO)- Vừa qua, UBND Thị xã tổ chức cuộc họp bình xét tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2011. Ông Nguyễn Văn Tới – Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì cuộc họp.

Ông Nguyễn Văn Tới – Phó Chủ tịch UBND Thị xã tặng quà cho trẻ em nghèo

Căn cứ theo những tiêu chuẩn như: tình hình trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị tai nạn, thương tích; tỷ lệ huy động trẻ ra nhóm trẻ, nhà trẻ, trường mẫu giáo;… được quy định trong Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22.4.2010 của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu đã thống nhất số điểm của các xã, phường. Trong đó xã Ninh Sơn đạt điểm thấp nhất với 880/1.000 điểm và Phường 2 đạt điểm cao nhất với 980/1.000 điểm. Như vậy, so với bảng điểm quy định là xã, phường phù hợp với trẻ em phải đạt 750 điểm trở lên thì 10/10 phường, xã của Thị xã đều đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2011.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, 10/10 phường, xã của Thị xã đều đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cùng với những điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển toàn diện.

Được biết, hiện nay trên địa bàn Thị xã có 29.303 trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 22,92% dân số.

Quế Hương