BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: 9 tháng, giá trị sản xuất tăng 14,96%

Cập nhật ngày: 01/10/2011 - 02:11

(BTNO) – Theo thống kê Sở Tài Chính, trong 9 tháng đầu năm 2011, Thị xã dẫn đầu khối huyện, thị về tổng thu ngân sách, ước hơn 135 tỷ đồng – đạt 91,51% dự toán.

Về kinh tế, giá trị sản xuất (giá 94) ước 4.539 tỷ đồng, đạt 66,46% kế hoạch, tăng 14,96% so cùng kỳ.

Trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, số hộ đăng ký kinh doanh tăng 33,5% so CK (275/206 hộ), chủ yếu ở ngành thương nghiệp, dịch vụ. Hoạt động ở các chợ vẫn ổn định, các quỹ tín dụng góp phần giải quyết nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh của nhân dân. Trong khi đó, bên cạnh các HTX vận tải hoạt động có hiệu quả, các HTX nông nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc ngưng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục giải thể theo quy định.

Trao bằng công nhận Phường văn hoá cho phường 3 - Thị xã

Về Công nghiệp – XDCB, trên địa bàn Thị xã hiện có 895 cơ sở CN-TTCN, phát triển ổn định, chủ động khắc phục khó khăn, cải tiến thiết bị, máy móc trong sản xuất và mẫu mã sản phẩm nên giá trị sản xuất ước thực hiện hơn 328 tỷ đồng, đạt 73,42% KH, tăng 8,14% so CK.

Tổng kế hoạch vốn XDCB năm 2011 của Thị xã là 182,544 tỷ đồng, khối lượng thực hiện ước đạt 55,250 tỷ đồng. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 04 công trình với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng; triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 08 dự án chuyển tiếp năm 2010 và 05 dự án năm 2011. Tiếp xúc, hướng dẫn và cung cấp tài liệu cho 10 doanh nghiệp xin đầu tư 11 dự án, trong đó có 03 dự án đã được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư. Đối với Cụm CN Tân Bình, UBND tỉnh đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Tập Phước Thành do nhà đầu tư không thực hiện việc chi trả đền bù cho các hộ dân trong vùng dự án. Hiện Công ty TNHH Hoàng – Hoành Sơn (TP. HCM) đăng ký tiếp tục tục thực hiện dự án và đang chờ ý kiến của UBND tỉnh.

Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 170,119 tỷ đồng, đạt 52,34% so KH, tăng 06,11% so CK. Tổng diện tích gieo trồng hơn 4.402 ha, đạt 98,72% so KH vụ, đạt 102,92% so CK. Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển ổn định với tổng đàn trên 136.000 con.

HY UYÊN

 


 
Liên kết hữu ích