BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Chi trả chế độ cho những người tham gia kháng chiến

Cập nhật ngày: 15/01/2011 - 10:30

(BTNO)- Thực hiện các Quyết định số 290, 188, 142 của Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đồng chí trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên chưa được hưởng chế độ nào, vừa qua, Ban Chỉ huy quân sự Thị xã tiến hành trao quyết định và chi trả chế độ cho 33 đồng chí với tổng số tiền chi trả là 182 triệu đồng, trong đó có 6 đồng chí được hưởng chế độ theo Quyết định 290 và 188 với tổng tiền là 20.900.000 đồng và 27 đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 142 với tồng số tiền 161.100.000 đồng.

Cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã tiến hành chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Như vậy, từ khi triển khai thực hiện chi trả chế độ một lần theo các Quyết định số 290, 188 và 142 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2006 đến nay, Ban Chỉ huy quân sự Thị xã đã tổ chức chi trả gần 1,3 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách.

Đây là chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những đóng góp quý báu của những người đã chịu nhiều gian khổ, hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập – tự do cho đất nước.

QUẾ HƯƠNG