BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã: Chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân tham gia kháng chiến

Cập nhật ngày: 10/12/2010 - 12:52

(BTNO)- Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290 và 142 của Thủ tướng Chính phủ, chiều 10.12.2010, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã (CHQS) đã tổ chức chi trả tiền trợ cấp cho các quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ban CHQS Thị xã hướng dẫn các cựu quân nhân làm thủ tục theo Quyết định 290 và 142

Theo đó, tuỳ theo mỗi đối tượng sẽ có mức trợ cấp tương ứng, thấp nhất là 800 ngàn đồng và cao nhất là gần 10 triệu đồng cho một đối tượng. Trong đợt này, Thị xã có 56 đối tượng được hưởng chế độ, trong đó có 39 người thuộc đối tượng theo Quyết định 290 và 17 người thuộc đối tượng theo Quyết định 142, với tổng số tiền chi trả trên 255 triệu đồng.

Được biết, từ năm 2007 đến nay, ở Thị xã có 194 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định nói trên với tổng số tiền gần 1 tỷ 500 triệu đồng. Việc thực hiện chi trả các chế độ chính sách theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với bản thân và gia đình các đối tượng có công đóng góp cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Phương Ngân