Thị xã: Đa số các trường học chưa chấp hành đúng quy định PCCC

Cập nhật ngày: 27/12/2011 - 03:02

(BTNO)- Từ ngày 15 đến 27.12.2011, Phòng Giáo dục và đào tạo Thị xã kết hợp Công an Thị xã, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Tây Ninh tổ chức kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy ở 50/50 trường học trên địa bàn Thị xã nhằm chấn chỉnh công tác phòng cháy chữa cháy của các trường.

Kiểm tra thiết bị chữa cháy ở trường học

Qua kiểm tra, Đoàn kết luận, hầu hết các trường học có quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy qua các hoạt động như: tổ chức tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy chữa cháy đến cán bộ, giáo viên và học sinh; trang bị một số phương tiện phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy,… Tuy nhiên, đa số các trường đều chưa chấp hành đầy đủ những điều kiện quy định pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy như: chưa xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, chưa thành lập tổ phòng cháy chữa cháy cơ sở, chưa có hồ sơ riêng để theo dõi công tác phòng cháy chữa cháy, chưa trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy, không trang bị biển chỉ dẫn thoát hiểm tại các cầu thang,…

Do đây là lần đầu kiểm tra nên Đoàn kiểm tra chủ trương không xử phạt vi phạm mà chỉ lập biên bản đề nghị, nhắc nhở các trường khắc phục những thiếu sót; đồng thời hướng dẫn nhà trường thực hiện những quy định về phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật, nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, ngăn ngừa phát sinh cháy, nổ, gây thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản ở các cơ sở trường học trên địa bàn Thị xã.

Quế Hương